Lyrics: Diana Hamilton – Nhyira Nkoaa (Blessings)

Award winning-gospel musician and songwriter, Diana Hamilton releases a brand-new gospel song titled “Nhyira Nkoaa” (Blessings).

Check out the lyrics and song along.

Lyrics

Nhyira Nkoaa Blessings – Diana Hamilton

Nhyira na M′ahyira wo
Mɛma M’adom no abu so ama wo
Nhyira na M′ahyira wo
Mɛma M’adom no abu so ama wo
Nhyira na M’ahyira wo
Mɛma M′adom no abu so ama wo
Nhyira na M′ahyira wo
Mɛma M’adom no abu so ama wo
Nhyira na M’ahyira wo
Nsuro me ba
Me Nyame Me ka na M′aka
Nhyira na M’ahyira wo
Mɛma M′adom no abu so ama wo
Nsuro me ba
Me Nyame Me ka na M’aka
Nhyira na M′ahyira wo
Mɛma M’adom no abu so ama wo
Meyɛ Onyame nokwafoɔ
Me ho yɛ hu
M’adɔeɛ dɔɔso
Me hyɛ ɛgyina
Me ka ɛba mu
Nea M′aka afa wo ho biaa
Ɛbɛba mu
Nhyira paa deɛ Mɛhyira
Mɛma M′adom no abu so
Nhyira na M’ahyira wo
Mɛma M′adom no abu so ama wo
Nsuro me ba
Me Nyame Me ka na M’aka
Nhyira na M′ahyira wo
Mɛma M’adom no abu so ama wo
Nsuro me ba
Sɛ Me ka na M′aka
Nhyira na M’ahyira wo
Mɛma M’adom no abu so ama wo
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh
Mɛhyira woyam mma
Mɛhyira w′ayɛmmoa
Mɛhyira wo fidua ne wo nsano adwuma
Mɛma wo so me ba afiri nkoasom mu
Mede w′asi abapɔn mma tenabea w’ate
Na wɔn a wɔhu wo sere wo no
Ɔbɛhu na w′asi wɔn tiri ase
Nhyira na M’ahyira wo
Mɛma M′adom no abu so ama wo
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh
Mɛhyira woyam mma
Mɛhyira w’ayɛmmoa
Mɛhyira wo fidua ne wo nsano adwuma
Mɛma wo so me ba afiri nkoasom mu
Mede w′asi abapɔn mma tenabea w’ate
Na wɔn a wɔhu wo sere wo no
Ɔbɛhu na w’asi wɔn tiri ase
Ka sɛ
Nhyira na M′ahyira wo
Mɛma M′adom no abu so ama wo
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh
Nhyira nkoaa eh eh
Nhyira nkoaa eh eh
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh
Nhyira nkoaa eh eh
Nhyira nkoaa eh eh
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh
Nhyira nkoaa eh eh
Nhyira nkoaa eh eh
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh (Eh eh eh)
Eh eh eh
Nhyira nkoaa eh eh
Nhyira nkoaa eh eh

Lone Ranger

Administrator | Graphic & Web Designer | Music Critic & Pencil Artist. Music is what I Live!

Related Articles

Back to top button